Zajęcia indywidualne

Dogoterapia AAT to terapia wspomagająca z udziałem psa, we współpracy z innymi specjalistami – fizjoterapeutą, psychologiem, psychiatrą, pedagogiem specjalnym, lekarzem prowadzącym, rodziną – tak, aby stworzyć jak najlepszy zespół terapeutyczny. Dogoterapia jest przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, emocjonalną, intelektualną lub społeczną. Działania oparte są na stworzonym indywidualnym programie terapeutycznym ipet, gdzie wszystkie działania dążą do zrealizowania celu rehabilitacyjnego.
Poprzez działania z zakresu dogoterapii realizujemy cele w zakresie rozwoju fizycznego, zdrowia psychicznego, sfery poznawczej, sfery emocjonalno- społecznej.

Zapraszamy na pierwsze bezpłatne spotkaniu w celu wzajemnego poznania się i kreślenia celu rehabilitacyjnego.

indywid