Zajęcia grupowe

AAA – Animal Assisted Activieties to aktywności z udziałem psa. Zajęcia z psem dają możliwość czerpania korzyści motywacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, które podnoszą jakość życia. Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia edukacyjne z udziałem psa do naszej placówki – zajęcia odbywają się raz w tygodniu w oparciu o przemyślany program zajęć, który ma na celu realizacje konkretnych celów edukacyjnych.

Na zajęciach budujemy:

  • pewność siebie,
  • rozwijamy wiedzę o psach,
  • dowiadujemy się jak opiekować się psem i jak bezpiecznie się z nim bawić,
  • rozwijamy mowę,
  • funkcje poznawcze,
  • dużą i małą motorykę.

Zajęcia oparte są wyłącznie o wzmocnienia pozytywne, dzięki czemu dziecko buduje poczucie swojej wartości i pewność siebie.