Zajęcia dla placówek oświatowych

AAE – Animal Assisted Education to edukacja z udziałem psa. Zajęcia z psem dają możliwość czerpania korzyści motywacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, które podnoszą jakość życia.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, czas trwania to 30 minut na grupę 25 dzieci. zajęcia trwają od września do czerwca. Każde zajęcie ma swój odrębny cel dydaktyczny, dzieci razem w towarzystwie psa rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Cały cykl pracy jest przemyślany tak, aby dzieci pochłonęły jak najwięcej wiedzy o psach i opieki nad nimi a także tak potrzebnej w dzisiejszych czasach świadomości posiadania zwierzęcia i odpowiedzialności za nie.

Na zajęciach budujemy:

  • pewność siebie,
  • rozwijamy wiedzę o psach,
  • dowiadujemy się jak opiekować się psem i jak bezpiecznie się z nim bawić,
  • rozwijamy mowę,
  • funkcje poznawcze,
  • dużą i małą motorykę.

Zajęcia oparte są wyłącznie o wzmocnienia pozytywne, dzięki czemu dziecko buduje poczucie swojej wartości i pewność siebie.
Zapraszamy do współpracy wszystkie placówki przedszkolne, szkoły specjalne, domy dziecka, ośrodki opiekuńcze.
Gwarantujemy profesjonalna współpracę i niezapomniane wspomnienia dla dzieci.